หลักการง่ายๆ กล้องจะกลายเป็นพื้นหลังแบบ real-time เพื่อ ให้ระหว่างพิมฑืเราเห็นทางไปด้วย

ไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับ  

 หาโหลดได้จาก Samsung Apps ชาว galaxy S ไปโหลดกันได้ตามสบายเลยครับ  

Comment

Comment:

Tweet

Tags